Додаток №2 до рішення сесії сільської ради

                                                        № 21-3-VІI від  24.12.2015 року

Програма

Благоустрій села

 на 2016рік

І. Назва програми: Програма Благоустрій села на 2016 рік

. ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

-  п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  Закон України «Про відходи» від 5.03.1998р.;

-  Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

ІІІ. Мета Програми:

-  забезпечити освітлення вулиць в нічний час;

-   забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг;

-  покращення транспортного обслуговування населення;

- вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану села;

-  впорядкування кладовищ;

IV   . Виконавці Програми:

- Виконком Катюжанської сільської ради;

-  підрядні дорожнобудівельні організації;

-  школи

-   підприємства територіально підпорядковані сільській раді;

-  домовласники;

-   основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота Виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

V   . Основні Програмні заходи:

1.     капітальний та поточний ремонт вулиць;

2.      будівництво та відновлення вуличного освітлення

3.      ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;

4.      збирання, вивіз та утилізація твердих побутових відходів:

5.      розчистка вулиць від снігу;

6.      санітарна очистка кладовищ;

7.      висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення.

 

VI. Обсяги та джерела фінансування

           З метою реалізації Програми Благоустрій села передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2016 рік

в сумі всього - 70200 грн., в т.ч. за рахунок коштів сільської ради ЗФ- 70200 гри.

- оплата праці найманих працівників по трудовій угоді (прибирання торгового майданчику) - 23600 грн.,

-технічне обслуговування вуличного освітлення-2000грн

- оплата послуг найманих працівників по вивозу сміття ( місячник благоустрою) - 1500грн..

- оплата послуг найманих працівників по косінню трави, чищення снігу - 7800 грн.

- закупка вапна, мішків для сміття, рукавиць, щіток, мітел - 10000 грн.

- оплата електроенергії – 25200 грн.

             Фінансування можливо буде збільшено за рахунок додаткових надходжень до бюджету сільської ради.

VII. Очікувані результати реалізації Програми.

              При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація , санітарний стан села ; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм; здійснити освітлення вулиць в нічний час.

 

Паспорт програми

1. Назва         — Благоустрій села на 2016 рік

2. Підстава   для розробки — п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України «Про відходи» від 5.03.1998р.;Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

3. Замовник програми - Виконком Катюжанської сільської ради

4. Мета — забезпечити освітлення вулиць в нічний час; забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення;

вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відхоаів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану села; впорядкування кладовищ : проведення озеленення .

5. Початок 01 січня 2016 рік, закінчення - 31 грудня 2016 рік

6. Етап виконання - 2016 рік

7. Загальні обсяги фінансування - 70200 грн., втому числі видатки сільського бюджету по ЗФ – 70200 грн.

Фінансування буде збільшено за рахунок додаткових надходжень до сільського бюджету

8. Очікувані результати виконання — При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація , санітарний стан села ; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення вулиць в нічний час.

9. Контроль за виконанням - постійна комісія з питань місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та культурного розвитку Катюжанської сільської ради.

10. Строк звітності — щоквартально.

 

 

 

Сільський голова                                                   Л.І.Заводська